6.11. 2011 MVP Praha

06.11.2011 21:42

mezitřída

 

hodnocení: V1

 

posudek: correct type, medium size, strong enough, muzzle long enough, straigh top line long enough croup, could have more volume of body, correctly angulated but could have stronger behind legs, correct temperament

 

překlad posudku: správného typu, středně velký, dostatečně silný, tlama dostatečně dlouhá, rovná horní linie dostatečně dlouhá záď, mohl by mít větší objem těla, správně zaúhlený, ale mohl by mít silnější zadní končetiny, korektní temperament

 

rozhodčí: Ligita Zake